Dozowanie chemikaliów

Dozowanie chemikaliów
Dozowanie ręczne
 
Chemię można dozować ręcznie – za pomocą boi dozującej, pływającej po powierzchni wody. Pojemnik z tworzywa do rozpuszczania tabletek chloru. Pływający w wodzie, z regulowaną ilością wypływu.

 

Dozowanie półautomatyczne
 
Chemię można dozować półautomatycznie za pomocą śluzy dozującej – chloratora. Ta forma dezynfekcji wody wymaga zamontowania w instalacji chloratora. Chlorator mocuje się  za pompą przetłaczającą wodę.

Dozowanie automatyczne
 
Chemię można dozować automatycznieprzy użyciuautomatycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych. Automaty te mierzą i korygują wartość pH oraz dezynfekcję: chlor / brom / aktywny tlen.
Do dozowania automatycznego konieczny jest zestaw złożony z pompy dozującej i urządzenia pomiarowo - dozującego. Pompa dozująca umieszczona jest za filtrami, natomiast urządzenie pomiarowe na ścianie basenu. Dokonywany jest pomiar stężenia chloru i wartości pH. Jeśli któraś z tych wartości jest niezadowalająca, urządzenie powoduje włączenie pompy, która wprowadza do wody odpowiednie dawki chemikaliów.
Jako pompy dozujące najczęściej stosuje się tzw. pompy membranowe. Membrana wykonana jest 
z teflonu, tworzywa odpornego na oddziaływanie chemikaliów, dzięki czemu może dozować do wody zarówno chlor, jak i aktywny tlen a także rzadziej spotykany brom.
Automatyczne stacje pomiarowo-dozujące pozwalają na bezpośrednią analizę wody i optymalne sterowanie pracą pompy. Nowoczesne urządzenia pomiarowe wyposażone są w odpowiednie elektrody - ich rodzaj zależy od tego, czy woda jest dezynfekowana chlorem, bromem czy tlenem aktywnym. Jeśli ma nastąpić zmiana technologii uzdatniania wody, w nowoczesnej  stacji pomiarowo - dozującej trzeba tylko wymienić elektrody i zmienić program stacji.
 
Automaty mierzące i korygujące parametry wody

Dla poprawnego funkcjonowania ta strona korzysta z plików cookies - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.