Funkcjonowanie basenu

Podstawą rutynowego uzdatniania wody jest jej prawidłowa cyrkulacja i filtracja (pielęgnacja fizyczna), jak również dodawanie środków chemicznych (pielęgnacja chemiczna). Fizyczne i chemiczne procedury uzdatniania wody uzupełniają się wzajemnie i są jednakowo istotne w efektywnej jej pielęgnacji. Zasada przepływu wody w basenie jest przedstawiona na poniższym rysunku.

Sama cyrkulacja i filtracja nie wystarczają jednak, aby utrzymać wodę klarowną i wolną od mikroorganizmów. Dlatego nieuniknione jest chemiczne uzdatnianie wody. Bakterie, grzyby i wirusy są niszczone środkami dezynfekcyjnymi, natomiast preparaty przecie glonom zapobiegają ich rozwojowi. Najdrobniejsze zanieczyszczenia i zmętnienia wody może być usunięte poprzez koagulację.

Każdy użytkownik basenu musi więc pielęgnować wodę chemicznie, aby zażywać kąpieli w higienicznej wodzie.

Do właściwej pielęgnacji potrzebny jest pewien zakres wiedzy o uzdatnianiu wody w basenie, jak również znajomość funkcji określonych środków chemicznych. Opieka nad wodą w basenie zajmuje nie więcej niż 10 minut tygodniowo i po krótkim czasie staje się czystą rutyną.

  1. skimer
  2. odpływ
  3. filtr
  4. pompa
  5. wymiennik ciepła
  6. dopływ