Uzdatnianie wody w basenie

Chemiczne uzdatnianie wody składa się z 4 kolejnych etapów:

  1. Regulacja wartości pH
  2. Dezynfekcja wody
  3. Zapobieganie rozwojowi glonów
  4. Koagulacja

Przy dezynfekcji wody sam Użytkownik może wybierać spośród trzech różnych programów dotyczących dezynfekcji wody:

  • dezynfekcja wody aktywnym tlenem
  • dezynfekcja wody chlorem
  • dezynfekcja wody bromem